Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (Entrepreneurship, Technology and Innovation Management hay ETI-M) là chương trình hợp tác giữa Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ISME NEU) và ĐH Koblenz-Landau, 1 trong 22 trường “đại học khởi nghiệp” tại CHLB Đức. Sau 24 tháng, học viên sẽ được Đại học Koblenz-Landau, CHLB Đức cấp bằng bằng Thạc sĩ chuyên ngành (MSc), được công nhận tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương trình ETI-M được thiết kế dành cho các chuyên gia, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp, và các bạn trẻ mong muốn ứng dụng công nghệ và phát huy tư duy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau (truyền thông marketing,tài chính, kế toán, nguồn nhân lực, vận hành…).

Học Phần 1: Kinh tế và Quản lý (Do GV Trường ĐH KTQD giảng dạy)

Môn học được chia thành hai phần: Quản trị Quốc tế và Lãnh đạo. Phần thứ nhất, Quản trị Quốc tế đề cập tới các vấn đề về quản lý trong môi trường kinh doanh quốc tế, dựa trên các lý thuyết căn bản và các khái niệm về văn hóa. Phần thứ hai, Lãnh đạo, đưa ra một cái nhìn tổng quan về quản lý, trong đó tập trung vào các thách thức mà nhà lãnh đạo phải đối mặt liên quan tới cá nhân, nhóm và tổ chức, dựa trên các tình huống kinh doanh.

Phần đầu của môn học, Kinh tế Mạng, cung cấp cho học viên những kiến thức để nhận biết các ý nghĩa vi mô và vĩ mô của nền kinh tế trong nước và quốc tế, với đặc trưng là hàng hóa thông tin và toàn cầu hóa. Phần thứ hai, Quản trị dựa trên Giá trị, giúp học viên có thêm hiểu biết và kiến thức thực tiễn về quản lý dựa trên giá trị. Đây là một công cụ đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong các tổ chức nhằm mục đích tạo sự kết nối giữa các chiến lược trong quản trị với khả năng nâng cao hiệu quả của tổ chức.

Phần đầu của môn học, Kinh tế học nâng cao, giới thiệu ba chủ đề chính: kinh tế lao động, ổn định giá cả và tăng trưởng kinh tế. Phần thứ hai, Quan hệ Kinh tế Quốc tế, giới thiệu tổng quan về các vấn đề kinh tế hiện nay, trên khía cạnh dòng chảy thực cũng như khía cạnh tài chính. Qua đó, học viên sẽ hiểu rõ hơn về các hiện tượng của nền kinh tế thế giới và sự phân công lao động trên bình diện quốc tế.

Học phần 2: Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (Do GV ĐH KoblenzLandau và Trường ĐH KTQD giảng dạy)

Môn học này giới thiệu về những chủ đề liên quan tới tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp thông qua các ví dụ và tình huống kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể thu thập và đánh giá phê bình những thông tin về thành lập doanh nghiệp, tiếp quản doanh nghiệp, cũng như tăng trưởng và quốc tế hóa

Tư duy Thiết kế Kinh doanh và Khởi nghiệp là một công cụ cho phép hiểu biết sâu về những vấn đề của con người, qua đó sử dụng các giải pháp được thiết kế riêng để giải quyết các vấn đề này, qua đó tạo dựng nên các dự án kinh doanh mới. Bằng việc phản ánh tầm quan trọng ngày càng cao của thị trường toàn cầu và sự gia tăng của các cơ hội kinh doanh, môn học cung cấp cái nhìn chuyên sâu về quá trình thành lập doanh nghiệp bền vững thông qua ý tưởng sáng tạo thông qua tinh thần doanh nhân và thiết kế.

Phần đầu của môn học, Kinh tế Mạng, cung cấp cho học viên những kiến thức để nhận biết các ý nghĩa vi mô và vĩ mô của nền kinh tế trong nước và quốc tế, với đặc trưng là hàng hóa thông tin và toàn cầu hóa. Phần thứ hai, Quản trị dựa trên Giá trị, giúp học viên có thêm hiểu biết và kiến thức thực tiễn về quản lý dựa trên giá trị. Đây là một công cụ đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong các tổ chức nhằm mục đích tạo sự kết nối giữa các chiến lược trong quản trị với khả năng nâng cao hiệu quả của tổ chức.

Trong môn học này, học viên sẽ được tiếp cận một tình huống kinh doanh liên quan tới tổng quan về thực hành và nghiên cứu trong quản trị đổi mới sáng tạo. Các chủ đề được đề cập tới bao gồm: quản trị đổi mới sáng tạo, thành lập một tổ chức đổi mới sáng tạo, phát triển chiến lược đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới, thu nhận những học hỏi từ đổi mới sáng tạo và đo lường...

Các mô hình kinh doanh số và lợi thế cạnh tranh có một mối liên hệ mật thiết. Một mô hình kinh doanh số hiệu quả là sự kết hợp nhất quán giữa năng lực và nguồn lực của doanh nghiệp để tạo nên lợi thế cạnh tranh. Sau khi hoàn thành môn học, học viên không chỉ có thể phát triển các mô hình kinh doanh số, mà còn có khả năng khảo sát các mô hình và đánh giá ở tầm chiến lược môi trường bao quanh mô hình kinh doanh hiện tại.

Học phần 3: Hệ thống Thông tin Quản lý và Khoa học Máy tính (Do GV ĐH KoblenzLandau và Trường ĐH KTQD giảng dạy)

Được xây dựng dựa trên các kiến thức nền tảng đã học về quản trị kinh doanh, môn học cung cấp một cái nhìn tích hợp về hệ thống thông tin trong kinh doanh, một phần không thể thiếu của các tổ chức hiện đại, bao trùm nhiều chức năng khác nhau của doanh nghiệp, từ bán hàng, marketing, cung ứng, sản xuất, tới tài chính và kiểm soát.

Học viên sẽ được giới thiệu về kiến trúc doanh nghiệp (KTDN) như một phương pháp tiếp cận để lập mô hình, thiết kế và phân tích hệ thống thông tin và các hệ thống kỹ thuật-xã hội trong khu vực công và khu vực tư nhân. Cụ thể hơn, môn học này bao gồm những khái niệm cốt lõi về KTDN và cái nhìn so sánh giữa các khung KTDN khác nhau.

Trong những năm gần đây, việc cung cấp các cơ chế để tùy biến phần mềm cho các khách hàng với nhu cầu khác nhau đã trở thành một hoạt động cốt lõi trong ngành phần mềm. Trước đây, việc bán phí bản quyền cho các sản phẩm kinh doanh thuần túy là nguồn thu chính của các doanh nghiệp phần mềm. Tuy nhiên, giờ đây, các doanh nghiệp này đã phát triển thành những mô hình kinh doanh khép kín, có được nguồn doanh thu từ các dịch vụ bổ sung như bảo trì, tư vấn, và tùy biến phần mềm.

Các startup phần mềm là các công ty mới thành lập, sử dụng các công nghệ tân tiến. Những công ty này phát triển phần mềm trong môi trường thiếu ổn định. Ngoài ra, họ phải đối mặt với thị trường tăng trưởng nhanh trong khi nguồn lực có hạn. Vì vậy, mô hình các startup phần mềm là ví dụ điển hình cho các hoạt động kinh doanh liên quan tới phần mềm, với những đặc điểm và thách thức riêng biệt.

Luật Kinh doanh (Do GV Trường ĐH KTQD giảng dạy)

Môn học này tập trung giới thiệu các nguyên tắc căn bản của luật kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh tế trên thị trường quốc tế. Các hoạt động này bị tác động bởi quá trình toàn cầu hóa cũng như những thách thức của luật truyền thông.

Học Phần 5: Dự án Nghiên cứu khoa học và Luận văn Tốt nghiệp (Do hai GV ĐH KoblenzLandau và Trường ĐH KTQD hướng dẫn)

Trong một dự án nghiên cứu khoa học theo nhóm, học viên sẽ được tiếp cận với những câu hỏi nghiên cứu khoa học phổ biến hiện nay. Kết quả dự án nghiên cứu của nhóm là một bản báo cáo và một buổi trình bày kết quả nghiên cứu. Mỗi nhóm được hai giảng viên của ĐH KoblenzLandau và Trường ĐH KTQD hướng dẫn

Trước khi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, học viên sẽ được sang Đức trong vòng 10 ngày để tham gia một khóa học ngắn về phương pháp nghiên cứu và tham quan doanh nghiệp. Mỗi học viên được hỗ trợ $500 cho chuyến đi này.

Các chủ đề của luận văn sẽ dựa trên các vấn đề nghiên cứu cần được giải quyết, nhưng có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, đề tài lựa chọn phải liên quan tới quản trị công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

 • Học phí

  Học phí của chương trình là 202.5 triệu đồng (tương đương 8.900 USD). Học phí được nộp thành 3 lần, mỗi lần cách nhau 6 tháng.

 • Học bổng ERASMUS+ tại CHLB Đức

  ĐH Koblenz - Landau và Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHKTQD sẽ xét cấp học bổng Erasmus+ tham dự một khóa học trong thời gian 3-5 tháng tại CHLB Đức cho các học viên xuất sắc của Chương trình. Mỗi suất học bổng bao gồm vé máy bay khứ hồi và sinh hoạt phí 800 Eur/ tháng.

  Học bổng Erasmus+ là chương trình hợp tác hỗ trợ sinh viên toàn cầu tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, nhằm góp phần phát triển chất lượng giáo dục châu Âu cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

 • Hoạt động khảo sát thực tế tại CHLB Đức

  Hoạt động đi khảo sát thực tế 10 ngày tại CHLB Đức là một phần bắt buộc trong chương trình đào tạo. Học viên sẽ đi khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp khởi nghiệp và tham dự khóa học về phương pháp nghiên cứu để làm khóa luận tốt nghiệp và phục vụ công việc thực tế của học viên.

  Chương trình hỗ trợ chi phí ăn ở với mức 11.375.000VND (tương đương $500)/01 học viên trong thời gian ở Đức. Học viên tự trang trải chi phí vé máy bay, chi phí đi lại, chi phí ăn ở (nếu có phát sinh) và chi tiêu cá nhân khác. Chương trình hỗ trợ này chỉ dành cho các học viên không có học bổng Erasmus+ nói trên.

  ĐH Koblenz – Landau sẽ hỗ trợ học viên làm thủ tục visa, sắp xếp chỗ ăn ở và lịch trình đi khảo sát thực tế tại CHLB Đức.

 • Điều kiện dự tuyển:
  • - Bằng cử nhân chính quy hoặc tương đương với điểm trung bình từ 7.0/10 trở lên. Các trường hợp có điểm trung bình dưới 7.0 sẽ được xem xét.

  • - Trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 750). Ứng viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh muộn nhất 6 tháng sau khi nhập học, tuy nhiên, trình độ tiếng Anh sẽ được kiểm tra trong kỳ thi viết và phỏng vấn.

   Các ứng viên học đại học bằng tiếng Anh (du học, chương trình liên kết hoặc học ngành ngôn ngữ Anh) được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh.

  • - Chương trình không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Ứng viên mới tốt nghiệp đại học có thể nộp hồ sơ ngay.

 • Hình thức thi tuyển:
  • - Thi viết (50%): bao gồm phần thi kiểm tra kỹ năng phân tích và định lượng (theo hình thức thi GMAT) và bài luận theo chủ đề cho trước.

  • - Phỏng vấn (50%): đánh giá hiểu biết, khả năng xử lý các tình huống kinh doanh và động lực theo học chương trình của ứng viên.

  • Bài thi viết và phỏng vấn đều được thực hiện bằng tiếng Anh.

   Điểm sàn xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

 • - 2 bản đăng ký dự tuyển theo mẫu 1 tờ khai thẩm định hồ sơ APS

 • - 2 bản CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc

 • - 4 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp THPT

 • - 4 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp đại học

 • - 4 bản dịch công chứng bảng điểm đại học

 • - 4 bản dịch công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

 • - 2 bản sao chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

 • - 4 ảnh 3*4

 • - Lưu ý: các giấy tờ không bằng tiếng Anh đều phải được dịch ra tiếng Anh.

Chương trình Tiến sĩ Quốc tế về Kinh doanh và Quản lý IPHD@NEU là chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) và Đại học Tổng hợp Huddersfield, Vương quốc Anh. Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình sẽ được ĐHTH Huddersfield cấp bằng Tiến sĩ ngành Kinh doanh và Quản lý (Ph.D. in Management and Business Studies).

ĐHTH Huddersfield được vinh danh là Trường Đại học của năm trong bảng xếp hạng Giáo dục Đại học của Times (THE) và đứng trong top 200 Trường Đại học trẻ. Năm 2017, Trường ĐHTH Huddersfield được xếp hạng vàng (gold-rated) theo Khung Đánh giá Chất lượng Giảng dạy (Teaching Excellence Framework hay TEF) được thực hiện bởi Chính phủ Vương Quốc Anh. Theo bảng xếp hạng trường đại học trên thế giới năm 2020 (World University Rankings), trường ĐHTH Huddersfield nằm trong nhóm 251-300 trường có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới của thời báo Times Higher Education (THE), và nằm trong nhóm 701-750 trường có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới (QS Global World Rankings) của Quacquarelli Symonds (QS). Ngoài ra, trường được xếp hạng thứ 41 trong số 121 trường đại học tại Vương quốc Anh năm học 2019 của The Guardian.

Chương trình iPhD là chương trình được thiết kế dành cho các ứng viên là các giảng viên của các trường đại học, các cá nhân làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực chuyên môn, có năng lực nghiên cứu, có trình độ Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm, triển khai qua hai giai đoạn được mô tả như sơ đồ 1 dưới đây. Giai đoạn I sẽ thực hiện tại trường ĐHKTQD và giai đoạn II sẽ thực hiện tại ĐHTH Huddersfield tại UK. Ở mỗi giai đoạn chương trình tuân thủ theo những nội dung về kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành của từng trường tương ứng.

Sơ đồ 1: Cấu trúc chương trình

Giai đoạn 1: 18 tháng thực hiện tại ĐHKTQD

Ở giai đoạn 1 này chương trình đào tạo sẽ tập trung phát triển năng lực nghiên cứu cơ bản cho các nghiên cứu sinh. Cụ thể, chương trình sẽ cung cấp các môn học hỗ trợ về kiến thức trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý và kỹ năng nghiên cứu cơ bản với 6 học phần cụ thể dưới đây (Bảng 1). Ngôn ngữ giảng dạy trong chương trình là Tiếng Anh. Mỗi học phần sẽ được thực hiện với 3 tín chỉ, tương đương 15 buổi giảng, mỗi buổi 3 tiết. Ngoài ra, trong giai đoạn này các nghiên cứu sinh sẽ được bố trí các buổi seminars và workshops liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý do các giáo sư và học giả quốc tế đến chia sẻ và trao đổi.

Các lý thuyết về tổ chức (Organisational theories)

Các học phần trên được mô tả sơ bộ như sau (Xem thêm phụ lục để biết nội dung chi tiết về các học phần):
Học phần 1: Các lý thuyết về tổ chức (Organizational theories)
Học phần này trang bị cho người học các lý thuyết tổ chức từ cổ điển đến hiện đại và thảo luận về mối quan hệ giữa tổ chức với môi trường xung quanh. Hoàn thành học phần, nghiên cứu sinh sẽ có khả năng phân tích, đánh giá và giải thích một cách có hệ thống sự tồn tại của tổ chức cũng như các nguyên tắc, lý thuyết và thực tiễn tổ chức, đồng thời hiểu rõ cách ứng dụng các lý thuyết tổ chức trong nghiên cứu khoa học.
Học phần 2: Các lý thuyết đương đại và ứng dụng trong nghiên cứu Kinh doanh và Quản lý (Contemporary theories and research in Business and Management)
Học phần này trang bị cho nghiên cứu sinh những trường phái lý thuyết đương đại trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý cùng các ví dụ về việc áp dụng những lý thuyết đó vào thực tiễn nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Hoàn thành khóa học, nghiên cứu sinh sẽ nắm vững nguồn gốc hình thành, các luận điểm cơ bản, ưu và nhược điểm của từng lý thuyết cũng như khả năng ứng dụng trong nghiên cứu thực nghiệm để từ đó đánh giá và lựa chọn các trường phái lý thuyết phù hợp cho nghiên cứu của mình.
Học phần 3: Nghiên cứu định lượng trong Kinh doanh và Quản lý (Quantitative research methods)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành một nghiên cứu định lượng. Kết thúc khóa học, nghiên cứu sinh sẽ nắm vững ưu và nhược điểm của các phương pháp nghiên cứu định lượng, từ đó có khả năng lên thiết kế tổng thể một nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý, lựa chọn phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu phù hợp với chủ đề nghiên cứu và tiến hành một nghiên cứu định lượng trong thực tế.
Học phần 4: Nghiên cứu định tính trong Kinh doanh và Quản lý (Qualitative research methods)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành một nghiên cứu định tính. Kết thúc khóa học, nghiên cứu sinh sẽ nắm vững ưu và nhược điểm của các phương pháp nghiên cứu định tính, từ đó có khả năng lên thiết kế tổng thể một nghiên cứu định tính trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý, lựa chọn phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu phù hợp với chủ đề nghiên cứu và tiến hành một nghiên cứu định tính trong thực tế.
Học phần 5: Kỹ năng viết và công bố kết quả nghiên cứu (Academic writing and publishing research in Business and Management)
Học phần này giúp người học phát triển kỹ năng viết cần thiết để đảm bảo thành công về mặt học thuật nói chung, thành công trong viết đề cương nghiên cứu, luận án tiến sĩ và bài báo cho các tạp chí khoa học chuyên ngành nói riêng. Hoàn thành khóa học, các NCS sẽ có khả năng sắp xếp bố cục và viết tổng quan nghiên cứu; khả năng phản biện những nghiên cứu trước trong lĩnh vực của minh, biết cách thể hiện các luận điểm một cách thuyết phục và có khả năng chuẩn bị để có thể xuất bản kết quả nghiên cứu.
Học phần 6: Phân tích dữ liệu nghiên cứu sử dụng các phần mềm hỗ trợ (Using specific software for data analysis)
Học phần này trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tiến hành phân tích dữ liệu nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý, sử dụng phần mềm hỗ trợ hiện đại. Nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội tiếp cận và thực hành phân tích dữ liệu nghiên cứu, sử dụng các kỹ thuật thống kê như phân tích nhân tố, phân tích hồi qui, phân tích chuỗi thời gian, mô hình cấu trúc tuyến tính v.v. trên 3 phần mềm: (1) phần mềm SPSS (sử dụng kỹ thuật SEM), (2) phần mềm STATA, và (3) phần mềm R.

Giai đoạn II: 30 tháng thực hiện tại ĐHTH Huddersfield, VQ Anh

Sau khi kết thúc giai đoạn I ở ĐHKTQD và hoàn thành đề cương nghiên cứu sơ bộ, nghiên cứu sinh sẽ được chuyển tiếp sang trường ĐHTH Huddersfield, UK để tiếp tục giai đoạn II của chương trình. Giai đoạn II này giúp cho nghiên cứu sinh tập trung triển khai nghiên cứu và viết đề án.
Nghiên cứu sinh sau khi nhập học tại trường Huddersfield sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của 01 Giáo sư từ trường ĐHTH Huddersfield và 01 người hướng dẫn từ trường ĐHKTQD đã được phân công từ đầu. Khi nhập học tại trường Huddersfield, nghiên cứu sinh sẽ phải tuân thủ các nội quy, quy định dành cho nghiên cứu sinh của trường, với các nội dung liên quan đến hướng dẫn nghiên cứu, bảo vệ luận án, công bố kết quả nghiên cứu.
Cụ thể, trong vòng 30 tháng ở giai đoạn II của chương trình, nghiên cứu sinh sẽ phải hoàn thành các công việc sau:
 Chốt đề tài nghiên cứu cùng với các giáo viên hướng dẫn
 Thực hiện nghiên cứu
 Báo cáo tiến độ nghiên cứu với giáo viên hướng dẫn và trao đổi cùng các giáo viên hướng dẫn để tiến hành nghiên cứu.
 Viết luận án
 Bảo vệ luận án
 Chỉnh sửa luận án sau khi bảo vệ
 Công bố kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu sinh phải hoàn thành luận án theo thời gian quy định của chương trình. Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo ở giai đoạn II và đáp ứng các điều kiện về bảo vệ luận án theo quy chế của trường ĐHTH Huddersfield, nghiên cứu sinh sẽ được cấp bằng của trường ĐHTH Huddersfield. Ngoài ra, theo thỏa thuận hợp tác giữa hai trường, trước khi tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ, nghiên cứu sinh sẽ phải công bố kết quả nghiên cứu ở các tạp chí chuyên ngành có uy tín. Cụ thể, nghiên cứu sinh phải có 01 bài báo đăng ở tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI/Scopus và 01 bài báo ở các tạp chí khoa học có phản biện khác. Khi đăng bài ở các tạp chí khoa học, nghiên cứu sinh bắt buộc phải thể hiện cơ sở đào tạo là trường ĐHKTQD và ĐHTH Huddersfield và các giáo viên hướng dẫn cùng tham gia (nếu cùng viết bài).
Trường hợp nghiên cứu sinh không hoàn thành luận án theo thời gian quy định vì lý do bất khả kháng, nghiên cứu sinh có thể gia hạn theo quy chế đào tạo tiến sĩ của đại học Huddersfield.

Học Phí

Học phí sẽ được nộp theo hai giai đoạn tương ứng khi tham gia vào chương trình:
+ Học phí học tại ĐHKTQD là 197.700.000 VNĐ (tương đương 8.500 USD)/ 18 tháng. Học phí được nộp thành hai đợt. Đợt 1 nộp ngay khi trúng tuyển và làm thủ tục nhập học. Đợt 2 nộp sau khi nhập học 6 tháng.
+ Học phí học cho giai đoạn II tại ĐHTH Huddersfield: Nghiên cứu sinh nộp theo mức học phí cho sinh viên quốc tế được quy định bởi ĐHTH Huddersfield tại thời điểm chuyển tiếp sang giai đoạn II.

Học bổng và hỗ trợ tài chính

+ ĐHTH Huddersfield sẽ cấp một số suất học bổng lên đến 50% học phí cho nghiên cứu sinh (tính vào tiền học phí) cho thời gian theo học ở giai đoạn II tại trường ĐHTH Huddersfield. Thông tin chi tiết về học bổng sẽ được hướng dẫn và tư vấn trực tiếp với các ứng viên.
+ Đối với những nghiên cứu sinh có đủ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và phương pháp sư phạm, Viện ĐTQT sẽ ưu tiên sắp xếp tham gia giảng dạy cho các chương trình Cử nhân quốc tế mà Viện đang triển khai.

Điều kiện dự tuyển:

Các ứng viên tham gia ứng tuyển vào chương trình đào tạo Tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có bằng Thạc sĩ trong các ngành phù hợp như Quản trị kinh doanh, Quản lý, Kinh tế hoặc các ngành khoa học xã hội có liên quan, tốt nghiệp loại Khá trở lên.
b) Có bằng Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên (không có điểm thành phần nào dưới 6) ở thời điểm nộp hồ sơ vào chương trình.
c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua là tác giả (hoặc đồng tác giả) tối thiểu 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành.
Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được phỏng vấn để đánh giá động lực tham gia và khả năng hoàn thành chương trình đào tạo.

Điều kiện dự tuyển:

Chương trình thực hiện xét tuyển dựa trên hồ sơ và phỏng vấn các ứng viên. Điểm xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.


- a) 01 Phiếu đăng ký dự tuyển bằng tiếng Anh (theo mẫu).
- b) 02 bản sao có dịch chứng thực Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học.
- c) 02 bản sao có dịch chứng thực Bằng và bảng điểm thạc sĩ.
- d) 02 bản sao chứng chỉ tiếng Anh.
- e) 02 đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh của người dự tuyển.
- f) 02 bản sao các bài báo liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu.
- g) 04 ảnh 3x4, ghi rõ họ tên và ngày sinh của người dự tuyển sau ảnh.
Lưu ý: Các bằng và bảng điểm đại học và thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch tiếng Việt và nộp kèm theo bản công chứng Văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cao cấp (Executive MBA) là chương trình hợp tác giữa Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ISME NEU) và Trường Kinh doanh và Quản lý, ĐH Quebec tại Montreal (ESG UQAM). Đây là trường kinh doanh và quản lý lớn nhất tại Canada.

Chương trình Executive MBA của ESG UQAM được triển khai lần đầu tiên vào năm 1979. Đến nay, chương trình đã đào tạo được gần 10.000 thạc sĩ trên 12 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây cũng là một trong 6 chương trình Executive MBA hàng đầu tại Canada theo bảng xếp hạng của Eduniversal năm 2018.

Sau 20 tháng học ngoài giờ hành chính (buổi tối và cuối tuần) tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, học viên sẽ nhận được bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) do ESG UQAM cấp. Bằng được công nhận tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương trình Executive MBA được thiết kế dành riêng cho các chuyên gia và nhà quản lý đã có kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp và tổ chức.

HỌC PHẦN 1: CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC

Các môn học do giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy

Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng phân tích các biến số như tiêu dùng, đầu tư, tiết kiệm, xuất nhập khẩu và chính sách tài khóa của chính phủ; phân tích mô hình thông qua các chỉ số thất nghiệp, lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, các chính sách bình ổn giá, nợ công và xu hướng hội nhập toàn cầu cũng như thương mại quốc tế cũng sẽ được giới thiệu trong môn học này.

Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, giao tiếp và quản lý trong tổ chức cũng như các kiến thức và kỹ năng phân tích về hành vi cá nhân, hành vi tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng chúng trong công việc thực tế của tổ chức.

Cung cấp cho các nhà quản lý kiến thức về kế toán bao gồm nguyên tắc và phương pháp kế toán các hoạt động cơ bản trong doanh nghiệp và tổ chức; phân tích hoạt động đầu tư tài chính. Ngoài ra, môn học này cũng sẽ giúp các nhà quản lý có khả năng đọc hiểu các báo cáo tài chính, từ đó đưa ra những quyết định tốt hơn trong quản lý.

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và nâng cao về marketing, các công cụ nghiên cứu thị trường và hành vi người tiêu dùng, giúp cho người học có khả năng lập và triển khai kế hoạch marketing, tiến hành nghiên cứu và đánh giá kết quả hoạt động marketing.

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, văn hóa tổ chức, lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo nhân viên, và đánh giá hiệu quả công việc. Đặc biệt, mối liên hệ giữa quản trị nhân sự với các lĩnh vực có liên quan như luật, khoa học hành vi, tâm lý học cũng sẽ được giảng dạy trong môn học này.

Tập trung trang bị cho học viên các công cụ và khung lý thuyết để phân tích môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp và tổ chức như kinh tế, chính trị và xã hội. Các tình huống gắn liền với bối cảnh thực tế tại các nước đang phát triển, đặc biệt là ở Việt Nam sẽ được thảo luận và phân tích trong môn học này.

Giúp các nhà quản lý nâng cao khả năng hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh trước áp lực cạnh tranh, trong đó, tập trung phân tích môi trường bên ngoài (như khung pháp lý), các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp và tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của nhà quản lý.

Các môn học do giảng viên ESG UQAM giảng dạy

Trang bị cho học viên các công cụ và công nghệ hỗ trợ hoạt động quản trị và điều hành, từ thông tin kinh doanh, đổi mới mô hình kinh doanh đến hệ thống thông tin quản lý, quản trị quan hệ khách hàng và quản lý chuỗi cung ứng.

Cung cấp cho người học các khái niệm và kiến thức nâng cao về tài chính doanh nghiệp, từ đó giúp họ có thể hiểu và phân tích dữ liệu trong báo cáo tài chính; phân bổ các nguồn lực vào các dự án đầu tư; đánh giá và phân tích rủi ro.

Cung cấp cho nhà quản lý các mô hình và công cụ hỗ trợ ra quyết định, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và tổ chức. Các mô hình và công cụ được giới thiệu bao gồm lập trình tuyến tính, mô phỏng dữ liệu, mô hình hàng chờ, mô hình mạng lưới và phân phối.

Giúp người học giải quyết các vấn đề chiến lược bằng phương pháp mô phỏng các ví dụ thực tế trong kinh doanh. Trong đó, người học sẽ được học phương pháp phân tích, lựa chọn và đưa ra quyết định quản lý trong bối cảnh cạnh trạnh và nguồn lực có hạn.

Tập trung cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng quản trị theo quy trình, đổi mới quy trình, tư duy thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Dựa vào kinh nghiệm quản lý và kiến thức học được, học viên sẽ giải quyết các vấn đề và áp dụng công nghệ thông tin vào một dự án cụ thể trong tổ chức.

HỌC PHẦN 2: CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

Học viên sẽ được lựa chọn 3 môn học chuyên ngành để nâng cao chuyên môn về quản trị kinh doanh.

Học phí

Học phí của chương trình là 266 triệu đồng (tương đương 11.500 USD). Học phí được nộp thành 3 lần, mỗi lần cách nhau 6 tháng.

Học bổng “Innovative leadership” (Cho chương trình Executive MBA)

Chương trình xét cấp 03 suất học bổng “Innovative leadership” cho 03 ứng viên nộp hồ sơ trước ngày 15/5/2018 và có điểm thi đầu vào xuất sắc nhất. Mức học bổng được cấp tương đương với 25%, 15% và 10% học phí.

Khóa học trải nghiệm Summer School tại Canada (Cho chương trình Executive MBA)

Ngoài nội dung chương trình học chính khóa, học viên Executive MBA có thể đăng ký tham gia khóa học trải nghiệm Summer School trong thời gian 10 ngày tại Tp. Montréal, Canada do ESG UQAM và Viện ĐTQT, ĐHKTQD phối hợp tổ chức.

Học viên tham gia khóa học này sẽ tự chi trả các chi phí bao gồm chi phí tổ chức, chi phí ăn ở, đi lại và tài liệu đào tạo. Thông tin chi tiết về học bổng, khóa học trải nghiệm và điều kiện tham gia được đăng trên website của Viện Đào tạo Quốc tế www.isneu.edu.vn .

Điều kiện dự tuyển:

- Bằng cử nhân chính quy hoặc tương đương với điểm trung bình từ 7.0/10 trở lên. Các trường hợp có điểm trung bình dưới 7.0 sẽ được xem xét. Các ứng viên có học vị cao hơn cử nhân cũng được khuyến khích nộp thêm bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ.
- Trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu u (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 750). Ứng viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh muộn nhất 6 tháng sau khi nhập học, tuy nhiên, trình độ tiếng Anh sẽ được kiểm tra trong kỳ thi viết và phỏng vấn. Các ứng viên học đại học bằng tiếng Anh (du học, chương trình liên kết hoặc học ngành ngôn ngữ Anh) được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh.
- Chương trình yêu cầu 4 năm kinh nghiệm quản lý được xác nhận bởi người sử dụng lao động. Các ứng viên có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý. Các ứng viên có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý.
Hình thức thi tuyển:
- Thi viết (50%): bao gồm phần thi kiểm tra kỹ năng phân tích và định lượng (theo hình thức thi GMAT) và bài luận theo chủ đề cho trước.
- Phỏng vấn (50%): đánh giá hiểu biết, khả năng xử lý các tình huống kinh doanh và động lực theo học chương trình của ứng viên
- Bài thi viết và phỏng vấn đều được thực hiện bằng tiếng Anh


- 01 Bản đăng ký dự tuyển (Theo mẫu).
- 02 Bản dịch công chứng giấy khai sinh.
- 02 Bản dịch công chứng (các) văn bằng tốt nghiệp (Mỗi loại 2 bản).
- 02 Bảng điểm chính thức có dấu xác nhận của Cơ sở đào tạo đã cấp, có bản dịch tiếng Anh đính kèm (Cơ sở đào tạo đề gửi trực tiếp 01 bản cho Viện ĐTQT, ĐHKTQD và 01 bản cho ĐH UQAM ).
- 02 Thư bằng tiếng Anh bày tỏ nguyện vọng tham dự chương trình bằng cách trả lời câu hỏi "Tại sao bạn muốn ghi danh vào chương trình này?".
- 04 Ảnh cỡ hộ chiếu 3x4.
- 01 Bản CV tóm tắt quá trình học tập và công tác bằng tiếng Anh.
- 01 Bản trình bày kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh, trong đó nêu rõ từng vị trí làm việc, thời gian làm việc, chức vụ, và mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ của từng vị trí. Tài liệu này phải có chữ ký của người sử dụng lao động (người sử dụng lao động cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối bản trình bày). Lưu ý: Các hợp đồng lao động không phải là bằng chứng về việc làm và xác nhận việc làm này phải được cấp trong thời gian gần đây.
- 03 thư giới thiệu bằng tiếng Anh/ hoặc có bản dịch bằng tiếng Anh của 03 người có chuyên môn liên quan (người ký tên giới thiệu cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối thư).

Đăng ký nhận thông tin và tư vấn cá nhân

Vui lòng để lại thông tin dưới đây hoặc liên hệ Hotline: 0968102106 | Email: info.imd@isneu.org

Ngành mà anh/chị đang quan tâm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi