Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Quản trị Kinh doanh là chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với ĐHTH Sunderland (UoS), Vương quốc Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của ĐHTH Sunderland. Toàn bộ chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm học, cung cấp kiến thức và kỹ năng cho các nhà quản trị chuyên nghiệp tương lai, vừa đảm bảo yêu cầu học thuật ở trình độ quốc tế, vừa mang tính ứng dụng cao trong môi trường kinh doanh Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Năm thứ nhất Năm thứ hai và năm thứ ba Năm thứ tư

. Tiếng Anh học thuật (cấp độ 1, 2, 3, 4)

. Kỹ năng học tập

. Kỹ năng tin học ứng dụng

. Kinh tế học cơ bản

. Kinh doanh và Môi trường kinh doanh

. Nguyên lý Marketing

. Quản trị nguồn nhân lực

. Kế toán quản trị

. Quản trị và vận hành

. Quản trị dự án kinh doanh

. Luật kinh doanh

. Phát triển bản thân

. Hành vi tổ chức

. Dự án nghiên cứu

Chọn nhóm chuyên ngành:

* Nhóm môn học chuyên ngành Kế toán và Tài chính:

. Lập báo cáo tài chính

. Kế toán quản trị cao cấp

. Quản lý tài chính

* Nhóm môn học chuyên ngành Marketing:

. Phát triển sản phẩm và dịch vụ

. Truyền thông marketing tích hợp

. Marketing số hóa

* Nhóm môn học chuyên ngành Quản trị:

. Vận hành và quản trị dự án

. Quản trị sự thay đổi trong kinh doanh

. Môi trường kinh doanh toàn cầu

*Chọn 2 trong các môn lựa chọn:

. Thống kê cho nhà quản lý

. Chiến lược kinh doanh

. Quản trị bán hàng

. Chiến lược marketing

. Chiến lược nguồn nhân sự

. Sự phát triển đương đại của quản lý và kinh doanh

. Kế toán quản trị

. Quản trị dự án

. Quản lý chiến lược

ĐHTH Sunderland là trường đại học tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có đầy đủ các yếu tố ưu việt của hệ thống giáo dục đại học Vương quốc Anh: trang thiết bị hiện đại, môi trường học tập hiệu quả, thân thiện,... ĐHTH Sunderland được đánh giá cao với trên 90% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Trường ở khu vực phía Bắc nước Anh, có chi phí sinh hoạt hợp lý, thích hợp cho sinh viên quốc tế. Website: www.sunderland.ac.uk/
Học phí 4 năm học tại Việt Nam:
- Năm thứ nhất: 56.000.000 VNĐ
- Năm thứ hai: 108.000.000 VNĐ
- Năm thứ ba: 108.000.000 VNĐ
- Năm thứ tư: 123.000.000 VNĐ
Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v. Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Quản trị Sự kiện là chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với ĐHTH Sunderland (UoS), Vương quốc Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận bằng Cử nhân Quản trị Sự kiện của ĐHTH Sunderland. Toàn bộ chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm học, cung cấp kiến thức cập nhật, kỹ năng chuyên nghiệp và cơ hội thực tập nghề nghiệp mang tính ứng dụng cao. Chương trình tuân thủ chặt chẽ yêu cầu về học thuật của một trong những trường đào tạo hàng đầu về Quản trị Sự kiện tại Vương quốc Anh.

Năm thứ nhất

Năm thứ hai và năm thứ ba

Năm thứ tư

. Tiếng Anh học thuật (cấp độ 1, 2, 3, 4)

. Kỹ năng học tập

. Kỹ năng tin học ứng dụng

. Kinh tế học cơ bản

. Kinh doanh và Môi trường kinh doanh

. Nguyên lý Marketing

. Quản trị nguồn nhân lực

. Kế toán quản trị

. Quản trị và vận hành

. Quản trị dự án kinh doanh

. Luật kinh doanh

. Phát triển bản thân

. Hành vi tổ chức

. Dự án nghiên cứu

Chọn nhóm chuyên ngành:

* Nhóm môn học chuyên ngành Kế toán và Tài chính:

. Lập báo cáo tài chính

. Kế toán quản trị cao cấp

. Quản lý tài chính

* Nhóm môn học chuyên ngành Marketing:

. Phát triển sản phẩm và dịch vụ

. Truyền thông marketing tích hợp

. Marketing số hóa

* Nhóm môn học chuyên ngành Quản trị:

. Vận hành và quản trị dự án

. Quản trị sự thay đổi trong kinh doanh

. Môi trường kinh doanh toàn cầu

*Chọn 2 trong các môn lựa chọn:

. Thống kê cho nhà quản lý

. Chiến lược kinh doanh

. Quản trị bán hàng

. Chiến lược marketing

. Chiến lược nguồn nhân sự

. Sự phát triển đương đại của quản lý và kinh doanh

. Kế toán quản trị

. Quản trị dự án

. Quản lý chiến lược

ĐHTH Sunderland là trường đại học tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có đầy đủ các yếu tố ưu việt của hệ thống giáo dục đại học Vương quốc Anh: trang thiết bị hiện đại, môi trường học tập hiệu quả, thân thiện,... ĐHTH Sunderland được đánh giá cao với trên 90% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Trường ở khu vực phía Bắc nước Anh, có chi phí sinh hoạt hợp lý, thích hợp cho sinh viên quốc tế.
Website: www.sunderland.ac.uk/
Học phí 4 năm học tại Việt Nam:
- Năm thứ nhất: 56.000.000 VNĐ
- Năm thứ hai: 120.000.000 VNĐ
- Năm thứ ba: 120.000.000 VNĐ
- Năm thứ tư: 123.000.000 VNĐ
Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v. Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.
Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Ngân hàng & Tài chính là chương trình liên kết với ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận bằng Cử nhân Ngân hàng & Tài chính của ĐHTH West of England. Toàn bộ chương trình đào tạo do UWE cung cấp, bao gồm 360 tín chỉ Anh quốc, được thực hiện trong 4 năm học. Chương trình cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức bài bản và các cộng phân tích tài chính ở cả tầm vĩ mô và vi mô, đồng thời rèn luyện năng lực ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng & tài chính.

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

·   Tiếng Anh học thuật (cấp độ 1, 2, 3, 4)

·   Kỹ năng học tập

·   Kỹ năng tin học ứng dụng

·   Kinh tế học cơ bản

·   Nhập môn Toán kinh tế

 

·   Thị trường và các Thể chế Tài chính

·   Kinh tế Vĩ mô

·   Kinh tế Vi mô

·   Kỹ năng học tập cho sinh viên Kế toán & Tài chính

·   Thống kê và Quản lý dữ liệu

·   Phân tích Thông tin Tài chính và Kinh doanh

 

·   Nguyên lý và Nghiệp vụ Ngân hàng

·   Quản trị và Đạo đức trong Ngân hàng

·   Ngân hàng Đầu tư

·   Kinh tế học Tiền tệ và Ngân hàng

·   Nhập môn Kinh tế lượng

·   Quản trị Tài chính và Kế toán

·   Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế

·   Luận văn tốt nghiệp

·   Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Ngân hàng & Tài chính

·   Phân tích và Quản trị rủi ro tín dụng

·   Kinh tế lượng

·   Kinh tế học Thị trường Tài chính Quốc tế

·   Quản trị Đầu tư

 

ĐHTH West of England là trường đại học tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô lớn nhất trong số các trường đại học của vùng Tây Nam Vương quốc Anh. UWE có lịch sử phát triển hơn 400 năm. Hiện UWE có hơn 30.000 sinh viên và 3.000 cán bộ giáo viên, với khoảng 600 chương trình đào tạo khác nhau. Sinh viên của trường đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới.
Website: www.uwe.ac.uk
Học phí 4 năm học tại Việt Nam:
- Năm thứ nhất: 56.000.000 VNĐ
- Năm thứ hai: 108.000.000 VNĐ
- Năm thứ ba: 108.000.000 VNĐ
- Năm thứ tư: 123.000.000 VNĐ
Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v. Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Kinh doanh Quốc tế là chương trình liên kết với ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận bằng Cử nhân Kinh doanh Quốc tế của ĐHTH West of England. Toàn bộ chương trình đào tạo do UWE cung cấp, bao gồm 360 tín chỉ Anh quốc, được thực hiện trong 4 năm học. Chương trình phù hợp với các sinh viên quan tâm đến cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế hoặc trong các tổ chức nghề nghiệp, xã hội có mối quan hệ toàn cầu.

Năm thứ nhất

Năm thứ hai và Năm thứ ba

Năm thứ tư

 • Tiếng Anh học thuật (cấp độ 1, 2, 3, 4)
 • Kỹ năng học tập
 • Kỹ năng tin học ứng dụng
 • Kinh tế học cơ bản
 • Nhập môn Toán kinh tế

 

 • Kinh doanh và Môi trường kinh doanh
 • Nguyên lý Marketing
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Kế toán quản trị
 • Quản trị và vận hành
 • Quản trị dự án kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Phát triển bản thân
 • Hành vi tổ chức
 • Dự án nghiên cứu

Chọn nhóm chuyên ngành:

Nhóm môn học chuyên ngành Kế toán và Tài chính:

 • Lập báo cáo tài chính
 • Kế toán quản trị cao cấp
 • Quản lý tài chính

Nhóm môn học chuyên ngành Marketing:

 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Truyền thông marketing tích hợp
 • Marketing số hóa

Nhóm môn học chuyên ngành Quản trị:

 • Vận hành và quản trị dự án
 • Quản trị sự thay đổi trong kinh doanh
 • Môi trường kinh doanh toàn cầu

Chọn 2 trong các môn lựa chọn:

 • Thống kê cho nhà quản lý
 • Chiến lược kinh doanh
 • Quản trị bán hàng
 • Quản trị sự thay đổi của tổ chức và cá nhân
 • Chuyên đề nghiên cứu tốt nghiệp
 • Quản lý nhân lực quốc tế
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị marketing toàn cầu
 • Tập đoàn đa quốc gia trong bối cảnh nội địa và quốc tế

ĐHTH West of England là trường đại học tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô lớn nhất trong số các trường đại học của vùng Tây Nam Vương quốc Anh. UWE có lịch sử phát triển hơn 400 năm. Hiện UWE có hơn 30.000 sinh viên và 3.000 cán bộ giáo viên, với khoảng 600 chương trình đào tạo khác nhau. Sinh viên của trường đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới.
Website: www.uwe.ac.uk
Học phí 4 năm học tại Việt Nam:
Năm thứ nhất: 56.000.000 VNĐ
Năm thứ hai: 108.000.000 VNĐ
Năm thứ ba: 108.000.000 VNĐ
Năm thứ tư: 123.000.000 VNĐ
Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v. Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Kinh doanh & Marketing là chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với ĐHTH Coventry (CU), Vương quốc Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing của ĐHTH Coventry. Toàn bộ chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm học, trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về kinh doanh với sự tập trung vào các nguyên tắc và thực tiễn marketing. Chương trình cung cấp một nền tảng toàn diện cùng kỹ năng chuyên môn về nhận thức, thực tiễn và chuyển giao, cho phép sinh viên biết phản ứng hiệu quả với những thay đổi trong tương lai. .

Năm thứ nhất Năm thứ hai và năm thứ ba Năm thứ tư

. Tiếng Anh học thuật (cấp độ 1, 2, 3, 4)

. Kỹ năng học tập

. Kỹ năng tin học ứng dụng

. Kinh tế học cơ bản

. Kinh doanh và Môi trường kinh doanh

. Nguyên lý Marketing

. Quản trị nguồn nhân lực

. Kế toán quản trị

. Quản trị và vận hành

. Quản trị dự án kinh doanh

. Luật kinh doanh

. Phát triển bản thân

. Hành vi tổ chức

. Dự án nghiên cứu

Chọn nhóm chuyên ngành:

* Nhóm môn học chuyên ngành Kế toán và Tài chính:

. Lập báo cáo tài chính

. Kế toán quản trị cao cấp

. Quản lý tài chính

* Nhóm môn học chuyên ngành Marketing:

. Phát triển sản phẩm và dịch vụ

. Truyền thông marketing tích hợp

. Marketing số hóa

* Nhóm môn học chuyên ngành Quản trị:

. Vận hành và quản trị dự án

. Quản trị sự thay đổi trong kinh doanh

. Môi trường kinh doanh toàn cầu

*Chọn 2 trong các môn lựa chọn:

. Thống kê cho nhà quản lý

. Chiến lược kinh doanh

. Quản trị bán hàng

.Định hướng nghề nghiệp

.Chiến lược Marketing

. Các vấn đề Marketing đương đại

. Chiến lược kinh doanh có trách nhiệm

. Sáng tạo và Thay đổi

. Kỹ năng viết học thuật

. Luận văn tốt nghiệp

Đại học Tổng hợp Coventry là đại học hiện đại, cung cấp giáo dục chất lượng cao với truyền thống nghiên cứu ứng dụng. Trường có các thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại trong tất cả các ngành học. Trường là một điểm nhấn thân thiện và sôi động cho thành phố Coventry, và những mối liên kết của trường với các doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu giúp sinh viên tiếp cận nhiều cơ hội tuyển dụng khi tốt nghiệp. Năm 2019, ĐH Tổng hợp Coventry nằm trong danh sách top 800 đại học hàng đầu thế giới của Times Higher Education.
Website: www.coventry.ac.uk
Học phí 4 năm học tại Việt Nam:
- Năm thứ nhất: 56.000.000 VNĐ
- Năm thứ hai: 108.000.000 VNĐ
- Năm thứ ba: 108.000.000 VNĐ
- Năm thứ tư: 123.000.000 VNĐ
Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v. Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.
· Kỳ mùa Xuân (tháng 1)
· Kỳ mùa Thu (tháng 9)

Xét tuyển (Dành cho Thí sinh đã có IELTS/TOEFL)

Xét tuyển đợt 1: Dành cho thí sinh đang học lớp 12

Thời gian nhận hồ sơ: 4/5 - 8/5/2020

2 Điều kiện:

- Điểm IELTS quốc tế >= 6.0 (Không có điểm thành phần <5.5)

Hoặc TOEFL iBT >=80 (điểm thành phần >=18), hoặc TOEFL PBT >=550 (điểm bài viết >=4.5)

hoặc tương đương

- Điểm trung bình HK1 lớp 12 >=8.0 (không có môn nào <5.0 và Toán hoặc văn >=8.0)

Hoặc điểm SAT >=1300

 

Cách thức: Nộp hồ sơ và Phỏng vấn (bằng tiếng Việt)

 

Xét tuyển đợt 2

Thời gian nhận hồ sơ: 20/8 - 29/8/2020

3 Điều kiện:

- Điểm IELTS quốc tế >= 6.0 (Không có điểm thành phần <5.5)

Hoặc TOEFL iBT >=80 (điểm thành phần >=18), hoặc TOEFL PBT >=550 (điểm bài viết >=4.5)

hoặc tương đương

- Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT QG 2020 (có môn Toán hoặc Văn, không có môn tiếng Anh, môn Giáo dục công dân, không tính điểm ưu tiên) >=15 điểm;

Hoặc điểm SAT >=1300

- Tốt nghiệp THPT

Cách thức: Nộp hồ sơ và Phỏng vấn (bằng tiếng Việt)

 

Thi tuyển (Chưa có IELTS/TOEFL)

Thi tuyển đợt 1

Thời gian nộp hồ sơ: 25/5 - 30/5/2020

Điều kiện:

Thí sinh đang học lớp 12, có điểm trung bình HK 1 lớp 12 >=6.5

Hoặc đã Tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình lớp 12 >=6.5

Quy trình tuyển sinh: Bao gồm các bài đánh giá:

 1. Bài thi Kiến thức tổng hợp: Tiếng Việt, Toán và Logic.

Có thể thay thế bằng:

 • Điểm SAT >=1.200
 • Hoặc Bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) >= 88.

Ngành Ngân hàng & Tài chính cần thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài thi KTTH hoặc tương đương.

 1. Phỏng vấn: Trực tiếp bằng tiếng Việt.
 2. Kiểm tra tiếng Anh:

Có thể thay thế bằng IELTS >= 5.0, TOEFL iBT >= 60, TOEFL PBT >= 500, hoặc tương đương.

 

Thi tuyển đợt 2:

Thời gian nộp hồ sơ: 20/8 - 5/9/2020

Điều kiện:

Tốt nghiệp THPT và Điểm trung bình lớp 12 >=6.5

Quy trình tuyển sinh:

Bao gồm các bài đánh giá:

 1. Bài thi Kiến thức tổng hợp: Tiếng Việt, Toán và Logic.

Có thể thay thế bằng một trong các điều kiện sau:

 • Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT QG 2020 (có Toán hoặc Văn, không cộng điểm ưu tiên) >= 21.
 • Điểm SAT >=1.200
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) >= 88.

Ngành Ngân hàng & Tài chính cần thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài thi KTTH hoặc ở kỳ thi THPTQG 2020, hoặc tương đương.

 1. Phỏng vấn: Trực tiếp bằng tiếng Việt.
 2. Kiểm tra tiếng Anh:

Có thể thay thế bằng IELTS >= 5.0, TOEFL iBT >= 60, TOEFL PBT >= 500, hoặc tương đương.

 

Thông báo tuyển sinh kỳ mùa Thu 2020:

https://isme.neu.edu.vn/1770/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-cu-nhan-quoc-te-ibd-khoa-16-ky-mua-thu-2020/

Các hoạt động hỗ trợ học tập do chương trình thiết kế hết sức đa dạng, tùy thuộc vào từng môn học, bao gồm mời các chuyên gia, diễn giả đến cung cấp thêm thông tin về môn học và chia sẻ thực tế nghề nghiệp; tổ chức các chuyến tham quan cơ sở sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tham quan khu công nghiệp; các hoạt động định hướng nghề nghiệp. Sinh viên cũng được tạo điều kiện tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và/hoặc tham gia cùng giảng viên trong các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Với quan điểm đào tạo hướng tới cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực không chỉ có chuyên môn và ngoại ngữ tốt mà còn có các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc, có phương pháp tư duy tích cực và có tâm thế, thái độ làm việc đúng đắn, chương trình thiết kế một hệ thống các hoạt động ngoại khóa để hiện thực hóa quan điểm này. Trong các hoạt động này, sinh viên không chỉ là người tham gia mà còn là người tổ chức. Nội dung ngoại khóa mà sinh viên tham gia tổ chức bao gồm các hoạt động định kỳ hàng năm, các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ sinh viên, xuất bản các ấn phẩm của chương trình, các hoạt động rèn luyện kỹ năng và củng cố lòng tự tin v.v.

Sinh viên được chú trọng tạo điều kiện tham gia vào các công việc của chương trình như làm trợ giảng sinh viên, hỗ trợ học tập và hoạt động cho các sinh viên khóa dưới, tham gia tư vấn tuyển sinh v.v. để qua đó rèn luyện và tích lũy những kỹ năng làm việc cho tương lai.

Chương trình có các loại học bổng sau:

* Học bổng đầu vào: Học bổng đầu vào là loại học bổng xét cấp cho sinh viên khi được tuyển vào học trong Chương trình, bao gồm: Học bổng thủ khoa, Học bổng khuyến khích tham gia chương trình và Phần thưởng khuyến khích các thí sinh đạt kết quả xuất sắc trong kì tuyển sinh.

* Học bổng trong khóa học: Học bổng trong khóa học là để ghi nhận, động viên và khuyến khích tinh thần học tập, tu dưỡng, rèn luyện của các sinh viên có thành tích học tập tốt và có đóng góp tích cực cho Chương trình và Nhà trường.

Học bổng trong khóa học bao gồm: Học bổng Khuyến khích học tập, Học bổng Khuyến khích tham gia hoạt động và Học bổng Sinh viên Tiêu biểu của năm.

Điều kiện nhận học bổng và quy trình xét duyệt được nêu chi tiết trong Quy định Học bổng, phần thưởng của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU.

Xem thêm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi