Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tư vấn tuyển sinh

sinh viên được tập dượt về kỹ năng giao tiếp với khách hàng, tham gia, tổ chức và thiết kế các hoạt động quảng bá cho chương trình Cử nhân Quốc tế.

Các hoạt động ngoại khóa

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi