Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Hoạt động trải nghiệm và cộng đồng

- Trải nghiệm quân trường Boot Camp: là hoạt động thường niên của Chương trình IBD@NEU dành cho sinh viên đã kết thúc giai đoạn 1 - giai đoạn tiếng Anh của chương trình. Sinh viên được trải nghiệm các hoạt động trong môi trường quân đội nghiêm khắc để tôi luyện ý chí, rèn tính kỷ luật, tính kiên định theo đuổi mục tiêu và các kỹ năng sống khác nhằm tạo đà cho bước chuyển tiếp lên giai đoạn học chuyên môn. - Dã ngoại Cool Summer giúp sinh viên tiếp cận cuộc sống qua những hoạt động rèn luyện khả năng sinh tồn trong những điều kiện, hoàn cảnh đa dạng. Sinh viên được củng cố kỹ năng làm việc nhóm,    học hỏi và nâng cao khả năng quan sát và cách suy nghĩ của nhà quản lý.

Các hoạt động ngoại khóa

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi