Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuần lễ định hướng (Orientation Week)

Ngay ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, những tân sinh viên được tham gia Tuần lễ định hướng – Orientation Week. Đây là chương trình hoạt động tập trung nhằm giúp sinh viên khám phá bản thân, xác định mục tiêu học tập, để sinh viên được ‘sạc đầy” tinh thần nhiệt tình, chủ động và sẵn sàng học hỏi trong học tập và hoạt động, sẵn sàng cho mọi thử thách trong những năm đại học. Trong Orientation Week, sinh viên được tìm hiểu môi trường học tập mới thông qua hoạt động khám phá Kinh tế Quốc dân, được thể hiện và khám phá bản thân cùng đồng đội trong hoạt động thuyết trình giới thiệu về tập thể lớp Logo & Slogan, được tham dự các buổi nói chuyện định hướng với các diễn giả nổi tiếng cũng như được giới thiệu về các câu lạc bộ, những hoạt động thường niên của Chương trình và nhà trường. Sau tuần định hướng, sinh viên sẽ thoải mái hơn trong môi trường học tập mới, có hiểu biết về cách tiếp cận của giáo dục bậc đại học, bước đầu tiếp cận với cộng đồng doanh nghiệp và làm quen với những giá trị căn bản của IBD@NEU, bao gồm sáng tạo, khởi xướng và hợp tác.

Các hoạt động ngoại khóa

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi