Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2019

May 6, 2019 Tuấn Vũ Minh

LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2019

1. Các mốc thời gian cơ bản

 

 

– 21/04 và 14/07/2019           

 

  Ngày hội thông tin Open Day

 

Đối tượng 1:

 

–  27/5 – 31/05/2019:             

 

 Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển sớm trước tốt nghiệp

 

–  Dự kiến 04 – 07/06/2019:

 

 Phỏng vấn thí sinh

 

–  11/06/2019:                 

 

  Công bố kết quả phỏng vấn tuyển sinh sớm đợt 1

 

Đối tượng 2:

 

–  15 – 19/07/2019:       

 

 Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển sớm kỳ mùa thu 2019

 

–  Dự kiến 23 – 26/07/2019:

 

Phỏng vấn thí sinh

 

–  30/07/2019:                        

 

 Công bố kết quả phỏng vấn tuyển sinh sớm đợt 2

 

Đối tượng 3:

 

–  10/8/2019:      

 

 Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển kỳ mùa thu 2019

 

–  14/8/2019:      

 

 Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

 

–  Sáng thứ bảy 17/8/2019: 

 

 Bài thi Kiến thức Tổng hợp

 

–  Chiều thứ ba 17/8/2019: 

 

 Bài kiểm tra tiếng Anh

 

–  Ngày 18-19/08/2019:      

 

Phỏng vấn thí sinh

 

–  Ngày 26/8/2019:         

 

Công bố kết quả tuyển sinh

 

Nhập học

 

– Ngày 28-30/8/2019:     

 

 Sinh viên làm thủ tục nhập học

 

– Dự kiến 09/09/2019:   

 

 Bắt đầu học chính thức

 

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi