Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Kết quả xét tuyển đợt 1, khóa 16, kỳ Mùa thu 2020

May 15, 2020 Lan Ho Hoang

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

——————–

Số: 29 /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

                                       

                                                        Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Điểm chuẩn phỏng vấn và tư vấn kế hoạch học tập đối với thí sinh trúng tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 16, Xét tuyển Đợt 1, kỳ Mùa thu 2020

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 15/5/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD) về điểm chuẩn trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 16, Xét tuyển Đợt 1, Kỳ mùa thu 2020, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo:

  1. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

 

Điểm sàn Phỏng vấn: 12 điểm

Xem Thông báo điểm chuẩn phỏng vấn tuyển sinh  tại đây .

Xem Kết quả tuyển sinh tại đây.

 

  1. THỦ TỤC BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC (ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐANG HỌC LỚP 12)    
  1. Nhận Giấy báo Trúng tuyển và thủ tục bảo lưu

Thí sinh trúng tuyển nhận Giấy báo Trúng tuyển và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2020 trong buổi Gặp mặt với Viện Đào tạo Quốc tế, được tổ chức vào 9h00 sáng Chủ nhật 17/5/2020, tại Hội trường lớn tầng hầm, Tòa nhà A2 Trường ĐH KTQD (xem thêm chi tiết ở Mục 3 dưới đây).

Trường hợp thí sinh không thể tham gia buổi Gặp mặt, thí sinh nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế, phòng 1409, tầng 14, nhà A1, từ ngày 18/05 đến ngày 22/05/2020 để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2020.

  1. Kế hoạch nhập học

Thí sinh bảo lưu kết quả tuyển sinh kỳ mùa xuân năm 2020 cần nộp bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT trước ngày 31/8/2020 để được nhập học chính thức vào Kỳ mùa thu, tháng 9/2020.

  1. Buổi Gặp mặt với các thí sinh đang học lớp 12

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc hoàn thành các thủ tục liên quan đến tuyển sinh và giúp thí sinh lập kế hoạch học tập tiếp theo, Viện Đào tạo quốc tế tổ chức buổi Gặp mặt với các thí sinh đang học lớp 12 trúng tuyển, vào 9h00, sáng Chủ nhật 17/5/2020, tại Hội trường lớn tầng hầm, Tòa nhà A2, Trường ĐH KTQD. Xin trân trọng mời thí sinh và các phụ huynh tham gia buổi gặp mặt.

Nội dung buổi Gặp mặt:

– Trao Giấy báo Kết quả tuyển sinh cho thí sinh,

– Làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2020 (làm đơn xin bảo lưu và nộp lệ phí bảo lưu 300.000 đồng),

– Báo cáo kết quả tuyển sinh và tư vấn kế hoạch học tập tiếp theo cho các thí sinh.

 

 

  Nơi nhận:

  Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

TS. Đồng Xuân Đảm

 

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 1409, Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội

Điện thoại: 0942 11 5050; hoặc (024) 36280280, máy lẻ: 6451.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

 

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi