Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Danh sách thí sinh dự tuyển vào chương trình IBD khóa 16, xét tuyển đợt 1, kỳ mùa Thu 2020

May 11, 2020 Linh Le Dieu

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 16, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, xét tuyển đợt 1 – kỳ mùa Thu 2020 như sau:

 

Lịch Phỏng vấn: Chiều 12/5 & 13/5/2020.

Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0942 11 5050. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại Sơ đồ NEU

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem bên dưới:

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN IBD KHÓA 16 – XÉT TUYỂN ĐỢT 1 – KỲ MÙA THU 2020
                   
STT Số BD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CMND Bàn số Địa điểm PV Ngày PV Giờ thi
1 001 Ngô Minh Anh 21/12/2002 Nữ 001302017118 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 14h
2 002 Nguyễn Duy Anh 22/07/2002 Nam 079202001888 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 14h
3 003 Nguyễn Quỳnh Anh 08/11/2002 Nữ 001302016081 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 14h
4 004 Nguyễn Thị Minh Anh 27/04/2002 Nữ 022302003074 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 14h45
5 005 Nguyễn Thị Nhật Anh 09/01/2002 Nữ 030302000007 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 14h45
6 006 Phạm Mai Nguyệt Anh 16/09/2002 Nữ 031302004835 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 14h45
7 007 Phạm Quỳnh Anh 21/01/2002 Nữ 001302004197 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 15h30
8 008 Trần Huệ Anh 20/02/2002 Nữ 001302027028 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 15h30
9 009 Võ Minh Diệu Anh 02/10/2002 Nữ 001302008264 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 16h15
10 010 Vũ Châu Anh 25/03/2002 Nữ 030302002020 Bàn số 1 D2-301 12/05/2020 16h15
11 011 Phạm Thị Hồng Ánh 04/07/2002 Nữ 001302019641 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 14h
12 012 Nguyễn Diệu Ân 06/06/2002 Nữ 001302011945 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 14h
13 013 Lê Gia Bách 15/03/2002 Nam 001202007097 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 14h
14 014 Nguyễn Bảo Châu 28/11/2002 Nữ 001302026973 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 14h45
15 015 Ngô Hà Chi 02/04/2002 Nữ 001302014873 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 14h45
16 016 Nguyễn Hương Chi 31/10/2002 Nữ 001302007714 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 15h30
17 017 Vũ Khánh Chi 22/08/2002 Nữ 031302000352 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 15h30
18 018 Vũ Thái Duy 27/03/2002 Nam 001202000317 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 15h30
19 019 Phạm Tiến Dũng 06/03/2002 Nam 001202001990 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 16h15
20 020 Nguyễn Hải Dương 15/04/2002 Nữ 001302010794 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 16h15
21 021 Nguyễn Thành Đạt 27/08/2002 Nam 001202002847 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 14h
22 022 Phạm Tiến Đạt 15/10/2002 Nam 001202015320 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 14h
23 023 Tạ Hải Đăng 16/12/2002 Nam 001202006722 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 14h
24 024 Nguyễn Tiến Đông 26/03/2002 Nam 022202001883 Bàn số 1 D2-301 13/05/2020 16h15
25 025 Bùi Anh Đức 20/05/2002 Nam 001202001204 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 14h45
26 026 Đinh Minh Đức 16/09/2002 Nam 001202016955 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 14h45
27 027 Nguyễn Minh Đức 27/11/2002 Nam 034202001729 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 15h30
28 028 Vũ Minh Đức 08/11/2002 Nam 001202006865 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 15h30
29 029 Ngô Thu Giang 13/04/2002 Nữ 001302007541 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 15h30
30 030 Phạm Lê Giang 01/04/2002 Nữ 001302000758 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 16h15
31 031 Nguyễn Thu Hà 10/10/2002 Nữ 001302004428 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 14h
32 032 Nguyễn Đức Hải 06/05/2002 Nam 001202010724 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 14h
33 033 Nguyễn Hồng Hạnh 15/08/2002 Nữ 001302020744 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 14h
34 034 Nguyễn Minh Hạnh 21/06/2002 Nữ 001302016015 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 14h45
35 035 Nguyễn Nguyên Hạnh 09/09/2002 Nữ 001302011962 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 14h45
36 036 Lê Vương Đức Hiếu 12/05/2002 Nam 022202000077 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 15h30
37 037 Nguyễn Minh Hiếu 28/08/2002 Nam 001202017618 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 15h30
38 038 Nguyễn Thúy Hiền 31/08/2002 Nữ 001302024364 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 15h30
39 039 Đinh Hồng Hoa 13/06/2002 Nữ 031302007188 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 16h15
40 040 Nguyễn Huy Hoàng 18/10/2002 Nam 001202008418 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 16h15
41 042 Vũ Thanh Hồng 09/03/2002 Nữ 001302017511 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 14h
42 043 Phan Vũ An Huệ 09/03/2002 Nữ 001302017853 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 14h
43 044 Chu Gia Huy 15/08/2002 Nam 001202003437 Bàn số 2 D2-302 13/05/2020 16h15
44 045 Lê Việt Huy 10/12/2002 Nam 092004563 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 14h
45 046 Ngô Quang Huy 17/11/2002 Nam 125917832 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 14h45
46 047 Nguyễn Trần Huy 06/07/2002 Nam 001202021427 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 14h45
47 048 Hoàng Phúc Hưng 10/08/2002 Nam 001202017131 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 15h30
48 049 Nguyễn Khánh Hương 25/03/2002 Nữ 001302001756 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 15h30
49 050 Phạm Thanh Hương 26/09/2002 Nữ 001302027990 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 15h30
50 051 Phạm Dương Khanh 07/07/2002 Nữ 025302000115 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 14h
51 052 Trần Thị Trang Khanh 04/04/2002 Nữ 001302001264 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 14h
52 053 Cao Khánh Linh 22/08/2002 Nữ 001302021102 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 14h
53 054 Đặng Thùy Linh 26/07/2002 Nữ 031302003450 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 14h45
54 055 Hoàng Ngọc Khánh Linh 21/06/2002 Nữ 038302000999 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 14h45
55 056 Kiều Quang Linh 28/08/2002 Nam C1548321 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 15h30
56 057 Lưu Khánh Linh 07/10/2002 Nữ 001302024981 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 15h30
57 058 Nguyễn Hạnh Linh 02/09/2002 Nữ 001302002800 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 15h30
58 059 Phan Thị Khánh Linh 09/04/2002 Nữ 048302000016 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 16h15
59 060 Phạm Nguyễn Khánh Linh 17/09/2002 Nữ 001302009005 Bàn số 3 D2-305 13/05/2020 16h15
60 061 Phạm Tường Linh 25/07/2002 Nữ 033302000083 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 14h
61 062 Trương Ngọc Linh 09/10/2002 Nữ 001302018951 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 14h
62 064 Trần Ngọc Mai 20/02/2002 Nữ 001302000031 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 14h
63 065 Trần Nhật Mai 23/01/2002 Nữ 001302000549 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 14h45
64 066 Đặng Đức Minh 28/01/2002 Nam 001202011659 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 14h45
65 067 Đinh Hoàng Minh 21/11/2002 Nam 001202007370 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 15h30
66 068 Đỗ Diệu Minh 30/01/2002 Nữ 001302032890 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 15h30
67 069 Đỗ Hoàng Minh 26/10/2002 Nam 001202013351 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 15h30
68 070 Nguyễn Đức Minh 22/10/2002 Nam 001202007441 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 16h15
69 071 Dương Hà My 02/10/2002 Nữ 001302007566 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 14h
70 072 Đặng Hà My 16/10/2002 Nữ 001302020354 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 14h
71 073 Phạm Hà My 20/01/2001 Nữ 001301015207 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 14h
72 074 Phan Trần Nam 17/12/2002 Nam 034202002815 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 14h45
73 075 Cao Hằng Nga 12/01/2002 Nữ 001302008400 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 14h45
74 076 Nguyễn Thị Bích Nga 23/03/2002 Nữ 001302002392 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 15h30
75 077 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 17/11/2002 Nữ 001302008212 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 15h30
76 078 Đỗ Hồng Ngọc 29/04/2002 Nữ 001302018801 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 15h30
77 079 Nguyễn Khánh Ngọc 28/09/2002 Nữ 001302012243 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 16h45
78 080 Nguyễn Quang Ngọc 10/09/2002 Nam 092004965 Bàn số 4 D2-405 13/05/2020 16h45
79 081 Vũ Thị Minh Ngọc 09/11/2002 Nữ 001302014153 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 14h00
80 082 Đỗ Khôi Nguyên 03/11/2002 Nam 001202018338 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 14h00
81 083 Nguyễn An Nguyên 22/10/2002 Nữ 001302007977 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 14h00
82 084 Dương Yến Nhi 18/03/2002 Nữ 001302002476 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 14h45
83 085 Nguyễn Hoàng Hạnh Nhi 18/11/2002 Nữ 001302007442 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 15h30
84 086 Nguyễn Huy Phong 21/10/2002 Nam 001202012019 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 15h30
85 087 Nguyễn Tuấn Phong 08/08/2002 Nam 001202002660 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 15h30
86 088 Nguyễn Thu Phương 04/09/2002 Nữ 031302003193 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 16h15
87 089 Phạm Thu Phương 11/12/2002 Nữ 001302026047 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 16h15
88 090 Trần Nguyễn Bảo Phương 25/01/2002 Nữ 184395778 Bàn số 5 D2-406 12/05/2020 14h45
89 091 Vũ Hà Phương 11/11/2002 Nữ 001302020826 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 14h
90 092 Hoàng Đức Tâm 02/06/2002 Nam 034202011434 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 14h
91 093 Nguyễn Phương Kiều Thi 22/10/2002 Nữ 001302018290 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 14h
92 094 Nguyễn Anh Thơ 21/08/2002 Nữ 022302004319 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 14h45
93 095 Vũ Yến Thu 18/05/2002 Nữ 001302001642 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 14h45
94 096 Ngô Quỳnh Trang 13/01/2002 Nữ 026302000003 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 15h30
95 097 Nguyễn Thành Trung 30/08/2002 Nam 0012020007779 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 15h30
96 098 Trịnh Quốc Tuấn 09/11/2002 Nam 038202000262 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 15h30
97 099 Nguyễn Hà Thảo Uyên 26/08/2002 Nữ 187966385 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 16h15
98 100 Phạm Đức Vinh 11/11/2002 Nam 001202028193 Bàn số 5 D2-406 13/05/2020 16h15
99 101 Nguyễn Trung Anh Vũ 26/05/2002 Nam 001202035337 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 16h15
100 102 Đinh Hà Vy 21/11/2002 Nữ 001302006873 Bàn số 3 D2-305 12/05/2020 16h15
101 103 Nguyễn Thảo Vy 28/01/2002 Nữ 001302001386 Bàn số 2 D2-302 12/05/2020 16h15
102 104 Đào Thị Ngọc Trang 28/07/2002 Nữ 001302018891 Bàn số 4 D2-405 12/05/2020 16h15

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi