Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Mẫu Bằng Cử nhân

April 27, 2020 Linh Le Dieu

Sinh viên IBD sau khi kết thúc 4 năm học tại Việt Nam sẽ nhận được Bằng Cử nhân do các trường đại học của Vương quốc Anh cấp.

 

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH & MARKETING

TRƯỜNG ĐHTH COVENTRY CẤP

 

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐHTH SUNDERLAND CẤP

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐHTH SUNDERLAND CẤP

 

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH NGÂN HÀNG & TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐHTH WEST OF ENGLAND CẤP

MẪU BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐHTH WEST OF ENGLAND CẤP

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi