Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Tuyển sinh IBD kỳ mùa Thu 2020 Xem thêm

Thông báo đăng ký học bổng trong năm học 2018-2019

October 1, 2019 Linh Le Dieu

Hàng năm, chương trình IBD@NEU xét trao học bổng Khuyến khích học tập, Khuyến khích tham gia hoạt động và Sinh viên tiêu biểu của năm cho những sinh viên có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa tốt. Giá trị của học bổng từ 2-15 triệu đồng.

 

Các tiêu chí để xét học bổng như sau:

Trong năm học 2018-2019:

  • Sinh viên không bị kỷ luật, cảnh cáo và không vi phạm quy định của chương trình IBD@NEU
  • Sinh viên không phải học lại
  • Sinh viên không nghỉ quá số giờ học theo quy định (nghỉ quá 30%)
  • Đối với học bổng Khuyến khích học tập: sinh viên có kết quả học tập tốt, nằm trong top 20% tính theo kết quả trung bình các môn học. Sinh viên không trong danh sách nhận học bổng Thủ khoa.
  • Đối với học bổng Khuyến khích tham gia hoạt động: sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của chương trình IBD@NEU trong nhiều vai trò khác nhau, thể hiện được tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, và có đóng góp hiệu quả cho hoạt động tham gia.

 

Sinh viên các khóa 12, 13, 14 có nguyện vọng được xét học bổng năm học 2018-2019 cần gửi đơn đăng ký học bổng (bản in, tải tại đây) tới cô Lê Thùy Linh, P.305, Tầng 3, Nhà A1, ĐHKTQD. Hạn chót gửi đơn: 17h00 ngày 10/10/2019.

Học bổng năm học 2018-2019 sẽ được trao vào Ngày hội phụ huynh 27/10/2019.

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi