Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Danh sách thí sinh dự tuyển vào chương trình IBD khóa 15, Đối tượng 3, kỳ mùa Thu 2019

August 16, 2019 Lan Ho Hoang

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 15, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, Đối tượng 3, kỳ mùa Thu 2019 như sau:

– Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 8:15, sáng ngày thứ Hai, 19/08/2019

– Bài thi tiếng Anh: 14:00, chiều ngày thứ Hai, 19/08/2019

– Phỏng vấn: 18/8 và 20/8/2019. Địa điểm các bàn phỏng vấn như sau:

BÀN PHỎNG VẤN SỐ 1 P917- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 2 P918- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 3 P919- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 4 P920- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 5 P901- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 6 P902- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 7 P903- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 8 P904- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 9 P905- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 10 P906- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 11 P914- A2
BÀN PHỎNG VẤN SỐ 12 P915- A2

Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0912099706. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi, cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Thí sinh xem thông tin chi tiết tại đây: Danh sách thí sinh (ĐT 3) kỳ Thu tháng 8.2019

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi