Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa Xuân 2020 IBD@NEU Xem thêm

Lịch phỏng vấn BTC Orientation Week 2019

August 14, 2019 Linh Le Dieu

Các bạn apply ban tổ chức cho Tuần lễ định hướng Orientation Week 2019 xem lịch phỏng vấn tại đây

  • Thời gian: 15/8/2019
  • Địa điểm:

Bàn 1: Phòng 1410 A1
Bàn 2: Phòng 1409 A1

Lưu ý đến sớm trước 15 phút so với giờ hẹn.

 

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi