Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

testi__circle

Cao Xuân Hoàng

IBD khóa 1, General Electrics

Đừng bỏ phí bất cứ giây phút nào tại IBD@NEU, vì ở đó có vô vàn cơ hội dành cho bạn. Điều đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn như đã thay đổi cuộc đời tôi.

widget__botom